Odpowiedzialność i obowiązki inspektora nadzoru.

dom

Obowiązki inspektora nadzoru należą do specyficznych, choć wiele osób uważa, że istotą jego działalności jest odpowiedzialność za zgodną z założeniami realizację projektów, które są związane są z budową, modyfikacją, ekspansją i rewitalizacją obiektów prywatnych i użytku publicznego. Okazuje się jednakże, że jego zakres odpowiedzialności jest o wiele szerszy oraz obejmuje bardzo wiele aspektów, z których mogliśmy nawet nie zdawać sobie sprawy. W niniejszym artykule postanowiliśmy popatrzeć dokładniej na specyfikę pracy tej profesji, o której tak mało wiemy.

Jak dowiedzieliśmy się od Pana A. Piotrowskiego z poznańskiej pracowni NADZORY PIOTROWSKI, osoby z wieloletnim doświadczeniem w sprawowaniu nadzorów budowlanych oraz sporządzaniu kosztorysów; wszystkim niezaznajomionym z tematyką budowlaną nie lada zaskoczeniem może się okazać, że odpowiedzialność inspektora nadzoru budowlanego dotyczy też jakości materiałów oraz prawidłowości ich wykorzystania w procesie realizacji projektu budowlanego, inwestycji lub remontu.

Oznacza to, że w przypadku, gdy stwierdzi on zastosowanie podczas realizacji przedsięwzięcia cegieł, rynien, dachówek, czy elementów dekoracyjnych, które znacznie odbiegają specyfiką od tych, które ujęte zostały w projekcie wstępnym oraz za które pobrana została od inwestora opłata, musi on natychmiast zgłosić to odpowiednim organom. Nie zastosowanie się do tego wymogu będzie skutkowało ponoszeniem odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosownych przepisów ponieważ zatajenie tych istotnych informacji związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem i dalszą właściwą eksploatacją obiektu może mieć dalsze konsekwencje.

Ważnym zadaniem inspektora nadzoru jest kontrola uprawnień, potwierdzonych stosownym certyfikatem, osób pracujących na budowie, szczególnie w zakresie eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywania prac określonych jako niebezpieczne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie zgłasza je kierownikowi budowy, który powinien oddelegować pracownika na właściwe przeszkolenie lub w ostateczności rozwiązać umowę dotycząca pracy przy realizacji tego projektu.
Nie możemy zapomnieć również o tym, że inspektor nadzoru sporządza przed przekazaniem obiektu inwestorowi opinię dotycząca stanu oraz jakości budynku lub obiektu użyteczności publicznej.

Podczas kontroli wystąpić mogą nieścisłości lub niedociągnięcia, które to po wskazaniu zostać powinny jak najszybciej usunięte. Pozostawienie usterek sprawi, że budowla otrzyma negatywną opinię uniemożliwiającą wykorzystanie jej przez inwestora zgodnie z celem określonym w planie budowy, za co na pewno nie zapłaci Inwestor. Niebagatelnym obowiązkiem omawianego eksperta jest także kontrola finansów oraz wywiązanie się ekipy budowlanej z przedstawionego kosztorysu.

To właśnie dzięki sumiennej pracy tego eksperta można wyeliminować wiele problemów takich jak nieuzasadnione oszczędności na materiałach, zastosowanie materiałów nietrwałych, niebezpiecznych lub służących do innych celów czy łapówki, które to problemy są bardzo istotne dla właściwej współpracy między zainteresowanymi stronami. Po zapoznaniu się z tym materiałem łatwiej będzie nam zrozumieć jakie zadania i obowiązki posiada inwestor nadzoru budowlanego, co ułatwi nam ewentualną współpracę przy realizacji projektu i zapobiegnie nieporozumieniom przy jej zakończeniu oraz usprawni jego finalizację.

Oceń ten post!
[Total: 0 Average: 0]